Logga in

Hämta klient

Manualer och tips

Information

Ansöka om konto

Z Online är ett FirstClass baserat konferenssystem som ursprungligen upprättades för skolorna i Jämtland/Härjedalen.

Z Online är idag en avgiftsfinansierad tjänst som nyttjas frekvent för tids- och platsoberoende samarbete inom länet.

Z Online drivs av Kommunförbundet Jämtlands Län